Programa electoral

de Junts per Balenyà

Volem aportar propostes a la gent més gran, perquè es mereixen tota la nostra atenció

Volem aportar una gran proposta per a les entitats del municipi, perquè elles són la gran riquesa de Balenyà

Volem aportar propostes atractives de caràcter cultural, perquè cultura és progrés

gallery/mapa-ppt

Junts per Balenyà us vol proposar un programa electoral diferent, il·lusionador, que configura una organització dels espais públics pensant sobretot en les veïnes i veïns del municipi; en les necessitats dels joves, de la gent gran, dels infants, de les entitats culturals i esportives, dels que volen iniciar-se en la seva primera feina i que es veuen en necessitat d’anar a estendre arrels fora del nostre municipi.

1.- Espai per a les Entitats

Proposem que l'Edifici de la Pista sigui un gran espai per les entitats del municipi, d’acord amb allò pel qual es va construir en el seu moment. Perquè les entitats són la riquesa cultural d’un municipi, i necessiten d’un gran espai de trobada i per organitzar-se. Pensem que fora bo poder-hi tenir un bar gestionat pels joves del municipi, a ser possible gestionat en forma cooperativa, que faciliti l’entrada al mercat laboral dels més joves.

2.- Centre d’Atenció a la Gent Gran

Proposem que El Gra d’Or es converteixi en un gran Centre per la Gent Gran, de forma que sigui un punt de trobada, de compartir experiències, d’atenció a aquelles persones que necessitin un cert acompanyament. És important disposar de diferents espais per a les persones grans que es complementin en funció de l’estat de salut de la persona, amb l’objectiu de poder donar en cada cas la resposta més adequada.

3.-Plaça Josep Espona

Ens agradaria eliminar el tercer nivell de la plaça per poder tenir un espai ampli que faciliti qualsevol tipus d’activitat cultural. Això permetria tenir un gran espai central, amb un magatzem als soterranis que faciliti a les entitats del poble i a l’Ajuntament l’organització de qualsevol tipus d’activitat.

4.-Ajuntament

Proposem tornar al centre del municipi l’Ajuntament de Balenyà, presidint la plaça Josep Espona, facilitant l’accessibilitat de tothom a les dependències municipals.

5.-Espai cultural

Proposem que l’Ateneu es converteixi en un espai cultural, on es pugui combinar la realització de diferents activitats, ja sigui teatre, escola de música i d’altres activitats complementàries.

6.-Escola-Institut

Vetllarem per la construcció de l’Escola-Institut, d’acord amb el compromís de la Generalitat de Catalunya, perquè creiem que ha estat una excel·lent notícia per als joves estudiants del nostre municipi.

7.-Coworking

Proposem recuperar part dels edificis industrials de Balenyà o qualsevol altre espai lliure per crear espais de coworking que facilitin l’accés al treball dels més joves, que els faci possible incorporar-se al món laboral sense necessitat de fer-ho lluny del nostre municipi.

8.-De carretera a Passeig

Volem portar a terme la construcció del Passeig al llarg de l’actual traçat de la N152, i que permetrà connectar la Urbanització Sud amb el centre històric d’Els Hostalets de Balenyà, amb espais per caminar –que enllaçarà amb el camí cap a Centelles-, espais verds i de descans i per a les bicicletes.

Plaça de Cal Fuster

Proposem rehabilitar aquesta Plaça i convertir-la en un parc per als nens i nenes, amb mobiliari d’entreteniment i de joc, ja que en tot el municipi no hi ha actualment un espai d’aquestes característiques.

Zones pacífiques

Ens agradaria que el centre del municipi fos un espai per gaudir-lo en família en els dies de festa i que convidi a sortir, de forma que proposem reduir el trànsit per aquests espais en franges horàries del cap de setmana. Volem que almenys el centre del municipi estigui totalment adaptat a persones amb mobilitat reduïda, eliminant les barreres arquitectòniques. I volem lluitar per que el camí que enllaça des del BBVA a l’Escola esdevingui una realitat i l’accés a l’escola es pugui fer sense patir pel trànsit.

Pavelló

Proposem rehabilitar el terra del Pavelló, perquè l’actual està en molt mal estat i no és adequat per cap dels esports que s’hi practiquen.

Estalvi energètic

Proposem incorporar als diferents espais municipals instal·lacions energètiques, per fer possible que les dependències municipals tendeixin a ser autosostenibles energèticament.

 

 

Infraestructures

Després de molts anys de concessió del servei de subministrament d’aigua a Sorea, la xarxa està en una situació pèssima. Quasi la meitat de l’aigua que arriba al nostre municipi es perd, i l’altre meitat és aprofitada pel consum de les famílies. Volem revertir aquest model, vetllar per un ús més racional d’aquest bé escàs, perquè els veïns de Balenyà paguin només per l’aigua utilitzada. Proposem canviar a una gestió pública de l’aigua, habilitar i fer servir el dipòsit que es va construir darrera les Monges per qualsevol emergència, i fer inversions a la xarxa per reduir l’elevat volum de fugues d’aigua que hi ha actualment.

Habitatge social

Aprofitant el dret de tanteig que tenen els ajuntaments per la compra d’habitatges que els bancs han expropiat a famílies, volem passar a ser compradors actius amb l’objectiu de tenir un parc municipal d’habitatges socials.

Seguretat

Som conscients de la necessitat de poder disposar de vigilància les 24 hores, però també sabem que, malgrat l’actual plantilla de Vigilants, en els darrers anys no ha estat possible tenir coberta aquesta necessitat per baixes i incidències múltiples. Proposem superar aquesta situació adoptant la solució que alguns municipis estan adoptant de recuperar la figura dels “Serenos” en forma de seguretat privada.

Enquesta/valoració dels serveis municipals

Per transparència i amb l’objectiu bàsic de poder millorar l’atenció als veïns i veïnes, volem que els serveis municipals -des dels punts de recepció fins als serveis tècnics, passant per l’atenció en els diferents espais municipals- siguin objecte de valoració constant. Per aquest motiu es faran enquestes als usuaris dels diferents serveis municipals per detectar mancances i possibles punts de millora.

Aquí trobareu les nostres propostes